Risico's

Er is gebleken dat de prijsrisico’s voor de melkveehouderij zitten in:
  • voer
  • melk
  • mest
  • rente/geld
Unable to open RSS Feed http://www.boerenbusiness.nl/rss/melk_rss_mesdag, exiting