Home

Een ondernemer moet elk jaar honderden beslissingen nemen die bepalend zijn voor het saldo en dus het uiteindelijke succes van zijn bedrijf. Een kwestie van kansen benutten en risico’s beperken.

Naar aanleiding van een aantal lezingen rondom de opstart van melkprijsgarantiecertificaten en risicomanagement in de melkveehouderij is DCA-kenniscentrum gebleken dat de Nederlandse melkveehouders zich voor het overgrote deel niet bewust zijn van de mogelijkheden om hun prijsrisico te managen. De melkveehouders zijn kostprijs gericht en zoeken naar mogelijkheden deze te verlagen.

Er komt echter een keer een einde aan het verder terugdringen van de kostprijs. Bovendien kunnen we wel aannemen dat de wereld er in 2015, na het wegvallen van de melkquotering, anders uit zal zien. Als men in dat licht bezien ook nog meeneemt de herziening van het GLB en de gewenste verlaging van de landbouwsubsidies door enkele politieke partijen, zal er aan de inkomstenkant van melkveehoudend Nederland nog wel het een en ander op losse schroeven kunnen komen te staan. Dan is het vergroten/zekerstellen van de inkomsten des te belangrijker om voldoende marge over te houden. Het managen van de prijsrisico’s wordt daarmee in de melkveehouderij steeds belangrijker.

Genoeg aanleiding voor DCA-kenniscentrum, Voercentrum, ABN Amro en acconavm om het project risicomanagement in de melkveehouderij op te zetten. Op deze site vindt u meer informatie over dit project en over prijsrisicomanagement.

Nieuws

Komkommertijd op zuivelmarkt Het is rustig in de zuivelhandel, je zou kunnen spreken van komkommertijd. Marktredacteur Wouter Baan bespreekt in dit videomarktbericht de laatste stand van zaken. 
Hochwald sluit lastig jaar af en mist strategisch doel De Duitse zuivelcoöperatie Hochwald heeft een lastig 2021 achter de rug. Het bedrijf miste het strategische doel van een bovengemiddelde melkprijs, maar werd op weg daar naartoe ook flink gehandicapt.
Stikstofreductie van 70% voor slechts 3 miljard euro Het rekensommetje was snel gemaakt door John van der Ent, de CEO van Spar Holding. De Lely Sphere is in staat de ammoniakuitstoot van een melkveebedrijf met 70% terug te dringen en heeft een prijs van rond de €150.000. 'Je hebt ongeveer 10.000 melkveehouders, geef elke veehouder twee van die dingen en je reduceert de stikstofuitstoot met 70% voor slechts €3 miljard. Zo simpel is het', aldus Van der Ent. 'Innoveren, daar zijn we groot mee geworden en dat moeten we blijven doen.'
Sparen: een gegarandeerd verlieslatende activiteit Ik was laatst aan het opruimen. Daarbij kwam ik een doos tegen met enkele zaken waarvan ik al lang vergeten was dat ik die nog had. Het waren wat spullen die ik dertig jaar geleden had gekregen, toen ik naar Nederland kwam.
Staghouwer wil om tafel met boerenorganisaties Henk Staghouwer, de minister van Landbouw, wil volgende week om tafel met alle boerenorganisaties om te praten over het stikstofbeleid en de boerenprotesten van de afgelopen dagen. Hij stelt daarbij wel als voorwaarde dat enkel organisaties welkom zijn die op een waardige wijze actie voeren en dat het gesprek ook in alle rust kan plaatsvinden.