Home

Een ondernemer moet elk jaar honderden beslissingen nemen die bepalend zijn voor het saldo en dus het uiteindelijke succes van zijn bedrijf. Een kwestie van kansen benutten en risico’s beperken.

Naar aanleiding van een aantal lezingen rondom de opstart van melkprijsgarantiecertificaten en risicomanagement in de melkveehouderij is DCA-kenniscentrum gebleken dat de Nederlandse melkveehouders zich voor het overgrote deel niet bewust zijn van de mogelijkheden om hun prijsrisico te managen. De melkveehouders zijn kostprijs gericht en zoeken naar mogelijkheden deze te verlagen.

Er komt echter een keer een einde aan het verder terugdringen van de kostprijs. Bovendien kunnen we wel aannemen dat de wereld er in 2015, na het wegvallen van de melkquotering, anders uit zal zien. Als men in dat licht bezien ook nog meeneemt de herziening van het GLB en de gewenste verlaging van de landbouwsubsidies door enkele politieke partijen, zal er aan de inkomstenkant van melkveehoudend Nederland nog wel het een en ander op losse schroeven kunnen komen te staan. Dan is het vergroten/zekerstellen van de inkomsten des te belangrijker om voldoende marge over te houden. Het managen van de prijsrisico’s wordt daarmee in de melkveehouderij steeds belangrijker.

Genoeg aanleiding voor DCA-kenniscentrum, Voercentrum, ABN Amro en acconavm om het project risicomanagement in de melkveehouderij op te zetten. Op deze site vindt u meer informatie over dit project en over prijsrisicomanagement.
Unable to open RSS Feed http://www.boerenbusiness.nl/rss/melk_rss_mesdag, exiting