Home

Een ondernemer moet elk jaar honderden beslissingen nemen die bepalend zijn voor het saldo en dus het uiteindelijke succes van zijn bedrijf. Een kwestie van kansen benutten en risico’s beperken.

Naar aanleiding van een aantal lezingen rondom de opstart van melkprijsgarantiecertificaten en risicomanagement in de melkveehouderij is DCA-kenniscentrum gebleken dat de Nederlandse melkveehouders zich voor het overgrote deel niet bewust zijn van de mogelijkheden om hun prijsrisico te managen. De melkveehouders zijn kostprijs gericht en zoeken naar mogelijkheden deze te verlagen.

Er komt echter een keer een einde aan het verder terugdringen van de kostprijs. Bovendien kunnen we wel aannemen dat de wereld er in 2015, na het wegvallen van de melkquotering, anders uit zal zien. Als men in dat licht bezien ook nog meeneemt de herziening van het GLB en de gewenste verlaging van de landbouwsubsidies door enkele politieke partijen, zal er aan de inkomstenkant van melkveehoudend Nederland nog wel het een en ander op losse schroeven kunnen komen te staan. Dan is het vergroten/zekerstellen van de inkomsten des te belangrijker om voldoende marge over te houden. Het managen van de prijsrisico’s wordt daarmee in de melkveehouderij steeds belangrijker.

Genoeg aanleiding voor DCA-kenniscentrum, Voercentrum, ABN Amro en acconavm om het project risicomanagement in de melkveehouderij op te zetten. Op deze site vindt u meer informatie over dit project en over prijsrisicomanagement.

Nieuws

Kamer draait slachterijen de duimschroeven aan De Tweede Kamer wil dat het kabinet nieuwe regels invoert om de slachtsnelheid van slachterijen te controleren, waarbij het welzijn van de dieren moet zijn geborgd. Dit zogeheten toetsingskaders moet in overleg met betrokken partijen worden geformuleerd. De motie die Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) daarover indiende, is vanmiddag (24 mei) door het parlement aangenomen.
Handel in ruwvoeders loopt vlot door De handel in ruwvoer loopt volgens de meeste handelaren zeer behoorlijk door. De iets nattere weerstomstandigheden lijken de markt daarmee nog niet te beïnvloeden.
Rundvleesprijs maakt een pas op de plaats Na een lange periode van onafgebroken stijgende prijzen hebben de noteringen voor rundvlees een stapje terug gedaan. Het lijkt erop dat afnemers niet meer bereid of in staat zijn om verdere verhogingen te betalen. De afgelopen weken hebben de prijzen een kleine correctie ondergaan. Redacteur Stef Wissink licht toe.
Stikstofprotest: koeien 30 mei niet in de wei Een landelijk stikstofprotest is in de maak. Als het aan LTO Nederland en Team Agro NL ligt, houden alle melkveehouders hun koeien 30 mei binnen. 'Als gevolg van verschillende rechtszaken dreigt de koe niet meer zonder extra vergunning de wei in mogen, iets wat praktisch en juridisch onhaalbaar is', aldus de organisaties.
Prijs elektriciteit stabiel hoog op krakend stroomnet De prijs van elektriciteit is de afgelopen week stabiel hoog gebleven. De koers op de Epex Spot bleef net boven de €200 per MWh bewegen, met de traditionele dip in het afgelopen weekend. De zorgen over de overbelasting van het huidige stroomnet, vooral door de input vanuit zonnepanelen (zonPV) nemen echter toe.