Projectdoelstellingen en resultaten

Doel is om een leer-/studieprogramma voor melkveehouders op te zetten om daarmee educatie te verzorgen rondom het managen van prijsrisico’s. Uit discussie met diverse partijen blijkt dat de prijsrisico’s voor de melkveehouderij zijn voer, melk, mest en rente/geld.

Doel is niet alleen educatie in het kader van bewustwording, maar ook zeker een stap verder. Om melkveehouders te leren (laten toepassen) hoe ze met risicomanagement om kunnen gaan op hun individuele bedrijven, ook al zijn ze lid van bijvoorbeeld een coöperatie voor de verwerking van hun melk.

Daarnaast gaan we onderzoeken of het mogelijk is een onafhankelijke benchmark voor ruwvoer op te zetten. Dit om het managen van prijsrisico’s op voer te stimuleren en mogelijk te maken. Voor mest, rente en melk zijn dergelijke noteringen/instrumenten reeds aanwezig. Op het moment dat het voor deze voornoemde factoren mogelijk wordt om de prijsrisico’s af te dekken ontstaat er een mogelijkheid om regionale samenwerking tussen akkerbouwer en melkveehouder daadwerkelijk tot stand te brengen. Beide ondernemers hebben dan immers de instrumenten tot hun beschikking om hun prijsrisico’s af te dekken. Zo wordt het mogelijk mineralenkringlopen te sluiten en inkomensstromen te waarborgen. Daarmee heeft de sector ook na 2015 bestaansrecht als er wordt gekeken naar het steeds strengere milieubeleid en het belang richting maatschappij op bijvoorbeeld het terugdringen van de CO2-Footprint binnen de melkveesector.

Tevens is er de doelstelling om prijsrisicomanagement onderdeel te laten worden van opleidingen van het agrarisch onderwijs. Om daarmee de jonge, nieuwe generatie melkveehouders al vroeg op de mogelijkheden voor hun toekomstige bedrijfsvoering te wijzen en hun ondernemerschap te stimuleren. Hiervoor zullen onderwijsmaterialen worden ontwikkeld.
Unable to open RSS Feed http://www.boerenbusiness.nl/rss/melk_rss_mesdag, exiting