In eenvoudige modus wordt er gerekend met een KWIN norm voor de hoeveelheid krachtvoer per koe per dag per voersoort. De kosten kunt u wel specificeren in de categorie standaardbrok, matig eiwitrijke brok en zeer eiwitrijke brok. In de geavanceerde modus kunt u hier nog mee spelen en aangeven hoeveel kilo u een bepaalde broksoort voert per koe per dag en wat die voersoort kost.

Algemene gegevens

%

Verandering melkprijs

%
%

Verandering krachtvoerprijzen

%
%

Mest afzet


Verandering prijzen mestafzet

%
%

Aankoop voer

per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar
per jaar

Verandering ruwvoer- en vochtrijke krachtvoer prijzen

%
%

Aankoop krachtvoer

gem. aantal kg/koe/dag over het jaar
Gemiddelde prijs/ 100 kg